Toto jsou oficiální stránky hudební společnosti Praga Sinfonietta. Jakékoliv neoprávněné použití názvu Praga Sinfonietta je trestné.


Praga Sinfonietta
Dirigentka
Orchestr
Sbor
Tituly
Kontakty


 

Smíšený pěvecký sbor VOX PRAGAE je složen ze špičkových zpěváků s dlouholetou sborovou praxí. Založila jej v lednu 1990 dirigentka Miriam N ě m c o v á se snahou provozovat sborovou tvorbu všech stylových období na vysoce kvalitní interpretační úrovni. Soubor se soustřeďuje převážně na hudbu a cappella, nevyhýbá se ovšem ani kantátové a oratorní tvorbě, zvláště pak dílům novodobě realizovaným nebo ne tak často v ČR prováděným.
VOX PRAGAE má za éru své existence již bohatou koncertní činnost u nás i v zahraničí. Např. Itálie, Německo, Francie, Španělsko atd.

Mixed choir VOX PRAGAE is consisted of the first-range singers with a long time professional experience. It was founded by conductor Miriam Nemcova in January 1990. The choir aims primarily to a cappella repertoire, but, does not avoid cantata and oratorio music as well. Its special interest is in the new reconstructions of early music or rarely performed works. Except the Czech Republic the choir gave concerts also in Italy, France Germany and Spain.
 


©2007 Praga Sinfonietta